Bardzo elegancka kuchnia BRW według projektu klientki.